De vereniging

EHBO Vereniging de Mare is in 1983 opgericht in Alkmaar Noord.

Onze vereniging telt op dit moment ongeveer tachtig enthousiaste leden.

Wij houden onze lesavonden in schoolgebouw het Kompas, Kofschipstraat 11 in Alkmaar Noord. De lesavonden zijn van 20 uur tot 22 uur op de dinsdag en de donderdag

p/a   Kofschipstraat 11     1826 CG  Alkmaar 
Telefoon:072-5622859

Rabobank:  NL18 RABO 0153850558
www.ehbodemare.nl            
 @: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Mededelingen van het bestuur

 • Uw EHBO diploma wordt iedere 2 jaar verlengd. U dient tevens de AED cursus te hebben gevolgd,
  wilt u uw EHBO diploma kunnen laten verlengen. Zonder AED opleiding krijgt u slechts een EHBO
  certificaat.

 • Voor het verlengen van uw diploma/certificaat dient u uw kennis op peil te houden. Dit kan door de
  avond- of zaterdag lessen te volgen. Ieder jaar zijn de lessen 1 t/m 6 verplicht. De lessen 7 t/m 19 dient
  u in twee jaar tijd te volbrengen. U kunt aan het einde van het seizoen ook een toets afleggen bij een
  kaderinstructeur, indien u de lessen niet bezoekt. (Let dan wel zelf op de datum van de toetsavond)

 • Voor het verlengen van de aantekening verbandleer dient lesnummer 17 te worden gevolgd. Deze les
  telt alleen voor het verlengen van de aantekening verbandleer.

 • Voor het verlengen van de aantekening kinder EHBO is één les (lesnummer 19) per 2 jaar vereist.

 • De cursusregistratie vindt plaats op uw eigen oranje kaart evenals op de centrale bijgehouden lijst. Bij
  binnenkomst dient u een presentielijst te tekenen. U bent zelf verantwoordelijk voor aanmelding en
  registratie bij binnenkomst bij een van de aanwezige bestuursleden. Staat u niet op de
  aanwezigheidslijst? Dan bent u dus voor ons niet aanwezig!

 • Indien men recent een bhv cursus heeft gevolgd en men door een schriftelijke verklaring kan aantonen
  dat deze cursus ook levensreddende handelingen betreft, kan men voor desbetreffende onderwerpen
  een aantekening krijgen, waardoor men deze lessen niet op de avond hoeft te volgen.

 • Het financiële jaarverslag zal op de jaarvergadering worden uitgereikt.

 • Contributie: De contributie is € 28,00 Het is alleen mogelijk om dit bedrag via uw bank over te
  maken. De uiterste betaal datum is 30 september 2020. Begin oktober krijgen degenen die dan nog niet
  betaald hebben een betalingsherinnering, waarin wordt gemaand tot betalen voor eind oktober 2020.
  Zij die dan nog niet betaald hebben ( bij ontvangst van het november afschrift) gaan € 5,00
  administratiekosten betalen bovenop het contributiebedrag. Dit wordt dan € 33,00.  
  Is uw naam van uw rekening anders dan de voor ons bekende naam dan graag in bijschrift erbij
  vermelden om wie het gaat. (lidmaatschap van ......)
  Zij die aan het einde van het seizoen nog niet betaald hebben worden geroyeerd als lid van de EHBO
  vereniging de Mare en zal dus zijn/haar diploma verlopen. De persoon kan ook NIET aan de
  toetsavond deelnemen. Betaling op de toetsavond zelf is niet mogelijk.

 • In de school mag niet worden gerookt. SVP indien u buiten rookt, uw sigarettenpeuk in een asbak uit
  maken. Deze asbak is te halen bij een bestuurslid (wel graag zelf legen en schoonmaken na afloop)

 • Er mogen geen (brom)fietsen in de school worden geplaatst.

 • De informatie voor het komende jaar wordt via de mail aan u verstrekt. Leden die geen mailadres
  hebben, krijgen de informatie per post toegestuurd.

 • Tijdens de pauze is koffie en thee verkrijgbaar.
  Koffie kost 0,50 cent. Thee kost 0,20 cent. Cappuchino kost 0,75 cent.

 • U kunt het basis EHBO boekje bestellen bij de boekhandel.

 • Het huishoudelijk reglement is verkrijgbaar bij de secretaris.
  EHBO-Vereniging “De Mare”