Geachte EHBO´er,


Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering van EHBO-vereniging “De Mare”,
welke wordt gehouden op donderdag 1 oktober 2020.
De vergadering vindt plaats in de aula of in een lokaal van het
schoolgebouw `Het Kompas`, Kofschipstraat 11 1826 CG te Alkmaar.

 

Aanvang 20.00 uur.
De deur is vanaf 19.45 uur geopend.

 

Na de sluiting kunt u onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers
gezellig napraten en/of vragen stellen.
Heeft u nog onderwerpen die u graag op de agenda geplaatst wilt zien?
Neem dan contact op met het bestuur